Hur!?!

Varför ska allt vara på ens villkor? Hur kan man säga att allt var ett stort misstag? Hur kan man ena dagen säga och göra en sak för att i nästa vara en stor idiot.. Allt för att lägga skuld på någon som absolut inte gjort någonting.. Sen undvika i flera dagar för att än en gång vara sur och otrevlig och säga att man ångrar allt? Ena dagen är man bäst andra sämst? WHY????

December

September, och jag fattar ett svårt beslut
min nedräkning börjar nu
där allt en gång tog slut

Oktober, och jag håller din hand för hårt
har du nåra goda råd
innan klockan byter år

Och du får bli mitt spöke om du vill
snälla, vänd inte ryggen till igen
snälla, möt min blick en allra sista gång
innan du lämnar min kropp
som blivit för trång

November, vi avslutar sagan snart
har du nåra lögner kvar
att pudra dina svar

December, har du nåra hjältar kvar
då är du en sällsynt art
den sista i sitt slag

Och du får bli mitt spöke om du vill
snälla, vänd inte ryggen till igen
snälla, möt min blick en sista gång
innan du lämnar min kropp
som blivit för trång

För trång


~Text & musik: J.Berg~